Realizácie

SANÁCIE, Injektáže vlhkého muriva, tlaková voda, vzlínajúca vlhkosť

Vlhnutie sa väčšinou prejavuje v spodnej časti stavby, ktorá je v priamom kontakte s terénom alebo blízko terénu (napr. základy, suterény, prízemia, oporné steny). Nasiaknutá voda v murive môže spôsobiť zníženie jeho pevnosti premŕzaním, znížením tepelného odporu a zvyčajne aj estetickej kvality stien (napr. škvrnami na povrchu stien). Voda vytvára prostredie aj na ďalšie sekundárne poruchy – transport solí rozpustných vo vode do muriva či vytvorenie živnej pôdy pre rôzne nákazy, čo sa prejavuje napr. opadávaním omietok, výkvetmi solí, ložiskami plesní atď. Nadmerná vlhkosť stavby môže postupne poškodiť aj ďalšie stavebné konštrukcie, najmä z dreva.


Spodné stavby, tlaková voda - DICKBESCHICHTUNG 2K +

Použiteľnosť: izolácia spodnej stavby proti tlakovej vode, izolácia základovej dosky,
Je vhodná pre všetky minerálne podklady, betón, potery, tehly, betónové tvárnice, izolácia proti RADÓNU

Spodné stavby, tlaková voda, základové dosky, vodomerné šachty  ( náhrada lepenky )

Použiteľnosť: izolácia základov, izolácia betónových stien, prítok vody do pivnice, tlaková voda, vodomerné šachty, výťahové šachty, vlhké murivo, základy plotov, vhodný pre zásobníky pitnej vody

Balkóny, terasy

Strechy, terasy, spodné stavby


Základové dosky, ochrana proti zemine, ochrana proti vlhkosti náhrada lepenky napr. (ICOPAL)

Izolácie terasy, balkóny, bazény

Reprofilácie a opravy betónových stien

Izolácie plotov a monolitických stien proti vzlínajúcej vlhkosti

Máte záujem o naše služby?

Kontakt

BOSAN s.r.o.
Hraničná 1 - Sídlo firmy
Košice, 040 01

IČO: 47762551
DIČ DPH: SK 2024090508

Email:  bosan@bosan.sk
Mobil: +421 907 106 084